zaterdag 14 januari 2012

Cijfers kindermishandeling, hoe vaak komt het voor?

Kindermishandeling is een wereldwijd probleem. We denken vaak dat kindermishandeling in ons land wel meevalt. Dat is niet terecht. Na 5 jaar van campagne voeren constateert NO KIDDING dat Nederland de ernst en omvang van kindermishandeling heel sterk onderschat.
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om de ernst van kindermishandeling in cijfers weer te geven. Deze onderzoeken komen met verschillende onderzoeksresultaten. Reden hiervoor is dat de onderzoeksgroep per onderzoek verschilt. Zo wordt soms onderzoek gedaan onder tieners, andere onderzoeken beschrijven alleen de situatie in Nederland en het onderzoek van The Lancet is bijvoorbeeld uitgevoerd in alleen rijke landen.
Uit de onderzoeken kan geconcludeerd worden dat in Nederland minimaal 350.000 kinderen worden mishandeld. Dat zijn 3 kinderen per klas. Ook blijkt dat 1 op de 3 kinderen in Nederland onveilig is gehecht. Dat houdt in dat ze geen goede basis hebben

Feiten en cijfers:
·         in ons land sterft iedere week een kind aan mishandeling.
·         in Nederland worden ieder jaar 350.000 kinderen mishandeld: 3 kinderen per klas.
·         in rijke landen wordt tussen de 5 en 10% van de meisjes tijdens hun jeugd verkracht. Dit geldt voor 1 tot 5% van de jongens.
·         in ons land doet ieder half uur een scholier een poging tot zelfdoding
·         per jaar zijn meer dan 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Kinderen die getuige zijn van geweld lopen ernstige psychische schade op.Steeds meer kinderen en jongeren in Nederland kampen met grote gedragsproblemen. 1 op de 20 kinderen besnijdt zichzelf
Kindermishandeling
 • onderzoek wijst uit dan in de rijke landen een op de tien kinderen jaarlijks het slachtoffer wordt van een vorm van kindermishandeling. Slechts 10% van deze gevallen is bekend bij de kinderbescherming instanties.
 • 4 tot 16% van de kinderen in rijke landen wordt jaarlijks lichamelijk mishandeld.
 • 10% van de kinderen in rijke landen wordt slachtoffer van emotionele mishandeling of wordt verwaarloosd.
 • elke drie uur wordt er bij de rechter bescherming gevraagd voor een kind. Onder toezichtstelling, ontheffing, of ontzetting uit de ouderlijke macht.
 • 1 op de 20 baby's die veel huilen wordt op de een of andere manier mishandeld, door elkaar geschud, of krijgt een doek op de mond om het huilen te smoren. Dit komt vaak te laat aan het licht, omdat ouders zich ervoor schamen dat zij niet met hun baby kunnen omgaan.
 • kindermishandeling leidt tot mentale problemen, drugs- en alcoholmisbruik, risicovol seksueel gedrag, zwaarlijvigheid en crimineel gedrag.
 • verwaarlozing is minstens zo beschadigend als lichamelijk mishandeling en seksueel misbruik.
 • 80% van de TBS pati├źnten in het Pieter Baan Centrum is in hun jeugd emotioneel verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt.
 • kindermishandeling is zowel een schending van de mensenrechten als een publiek gezondheidsprobleem en het veroorzaakt hoge lasten voor de samenleving.
 • bij meer dan de helft van de kinderen die bij een AMK werd gemeld, duurde de mishandeling op het moment van melding al langer dan een jaar. Tweederde van de mishandelde kinderen die hulp krijgen, is op dat moment al langer dan een jaar mishandeld.
 • baby's zitten op een dag gemiddeld 2 uur in een buggy: uit onderzoek blijkt dat dat veel stress veroorzaakt.
Seksueel misbruik
 • een op de vijf meldingen van seksuele kindermishandeling betreft een jongen.
 • 15% van alle Nederlandse vrouwen heeft voor hun zestiende een negatieve seksuele ervaring meegemaakt met een familielid. In iets meer dan 50% van deze gevallen gaat het om ernstige misbruik.
 • 24% van alle Nederlandse vrouwen is in hun jeugd geconfronteerd met seksueel misbruik door iemand van buiten de familiekring. In bijna 50% van deze gevallen is sprake van ernstig misbruik. Dit betekent dat bijna 40% van de vrouwen in Nederland voor hun zestiende jaar een of meerdere ervaringen met seksueel misbruik heeft gehad.
 • de leeftijd waarop seksueel misbruik het meest voorkomt is tussen 8 en 12 jaar.
 • kinderen die het slachtoffer zijn van pedofielen worden in bijna 80% van de gevallen misbruikt door daders uit hun dagelijkse omgeving, veelal het gezin. Slechts in 10% van de gevallen zijn dader en slachtoffer onbekenden van elkaar.
 • het aantal kinderporno afnemers is in 13 jaar gestegen met 1500%.
Kind en maatschappij
 • 300 studies wereldwijd wijzen uit dat televisie kijken agressiviteit doet toenemen en angstgevoelens versterkt.
 • ruim 9% van de Nederlandse huishoudens leeft onder of rond het sociale minimum (armoedegrens). In 1998 betrof dit 354.000 kinderen onder de 18 jaar.
 • kinderen kijken gemiddeld 4.000 uur televisie voor ze naar de kleuterschool gaan.
 • voor hun 12e jaar zien kinderen minstens 90.000 geweldacties en 6.000 moorden.
 • meisjes met anorexia helpen elkaar via internet om zo mager mogelijk te worden.
 • tieners laten zich filmen tijdens seks en verspreiden die filmpjes via internet onder vrienden en bekenden.
 • scholieren tussen de 14 en 17 jaar hebben massaal harde porno op hun mobiele telefoons en sturen dit aan elkaar door.
 • 52% van alle 15 jarigen drinkt wekelijks alcohol.
 • kinderen tussen de 11 en 18 jaar worden vaak online gepest en lijden daar heel erg onder.
 • groepen jongeren slaan onschuldige voorbijgangers in elkaar, filmen dit en zetten de beelden op internet.
 • honderden meisjes onder de 16 jaar laten hun schaamlippen verkleinen: ze vinden elkaar op websites om te praten over toekomstige operaties.
 • meisjes verkopen hun lichaam in toiletten en garages voor breezers, een lift naar huis, happy meals enz.
 • kinderen stoken elkaar op via internet en sms'jes hoe je jezelf van het leven kunt beroven.
 • Kinderwagens waarbij baby's niet naar hun moeder kunnen kijken, verstoren de ontwikkeling. Kinderen die hun moeder niet kunnen zien, proberen vaker onsuccesvol hun aandacht te trekken. Kinderen die met hun gezicht naar moeder gericht zitten, lachen meer, luisteren meer naar de moeder en slapen sneller.
 Huiselijk geweld
 • meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking is slachtoffer (geweest) van huiselijk geweld.
 • 900.000 kinderen onder de 12 jaar groeien op in een gezin waarvan een ouder psychische problemen of verslavingsproblemen heeft. Datzelfde geldt voor nog eens een half miljoen jongeren tot 22 jaar.
 • zo'n 40% tot 70% van de mannen die geweld gebruikt tegen hun partner mishandelt ook hun kinderen; 50% van de vrouwen die mishandeld worden, mishandelt ook hun kinderen.
Kindermishandeling en scholen
 • Van alle meldingen die gedaan worden bij het AMK, komt er 7% bij scholen vandaan.
 • Scholen blijven achter bij de implementatie van de meldcode kindermishandeling in vergelijking met andere beroepsgroepen.
 • Kindermishandeling heeft geen prioriteit. De meeste professionals geven aan bij vermoedens van kindermishandeling geen actie te hebben ondernomen in het afgelopen jaar.
 • Bijna de helft van de professionals die met kinderen betrokken is, beschikt over een meldcode (45%). Onderwijs is 49%.
 • Van de scholen met een meldcode heeft 4 op de 10 docenten geen idee van een meldcode.
 • De intentie om een meldcode in te voeren is niet hoog: Nog geen derde van alle professionals. Ook van de koepelorganisaties is er niet veel steun, gedacht wordt dat de professionals het zelf wel invullen, of dat kindermishandeling geen probleem is gebleken!
 • Training of scholing in het omgaan met vermoedens van kindermishandeling is laag: 29 %. (en niet structureel) In het onderwijs is dit maar 8%.
 • De behoefte voor het vergroten van kennis over kindermishandeling is niet minder bij professionals die al beschikken over een meldcode.
 • In het onderwijs is men minder bekend met de inhoud van meldcodes. Tegelijkertijd zien we dat in het onderwijs ook minder actie ondernomen wordt. Enerzijds moeten dus meer scholen meldcode gaan invoeren, anderzijds kan er ook nadrukkelijk gewerkt worden aan het vergroten van de bekendheid met een bestaande meldcode.
 • Het blijkt dat slechts een klein deel van de gesignaleerde gevallen van kindermishandeling gemeld wordt bij het AMK. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren veel aandacht besteed is aan de implementatie van een meldcode.
 • De meldcode moet worden ge├»ntegreerd in het werkproces - anders wordt er geen gebruik van gemaakt, of heeft men er geen weet van. Dit heeft volgens NO KIDDING alles te maken met betrokkenheid, gevoel en het nemen van verantwoordelijkheid.

1 opmerking:

 1. Ik zie hier een groot aantal claims gemaakt worden die mij enigzins vergezocht lijken. Zouden de studies die gebruikt zijn voor deze informatie ook bekend gemaakt kunnen worden?

  BeantwoordenVerwijderen